E-Catalog > 01.เครื่องมือวิเคราะห์อาหารและอาหารสัตว์ > เครื่องบดตัวอย่าง Knifetec Sample Mill KN295

PAGE VIEW : 2,660

Product Information :

Name :
เครื่องบดตัวอย่าง Knifetec Sample Mill KN295
Category :
  1. เครื่องมือวิทยาศาสตร์ / สารเคมีและวัสดุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการ
Sub - Category :
  1. 01.เครื่องมือวิเคราะห์อาหารและอาหารสัตว์
Brand :
FOSS, Denmark
Model :
KN295 Knifetec
Product Type :
  1. เครื่องมือ, เครื่องจักรและอุปกรณ์

Product Detail :

เครื่องบดตัวอย่าง Knifetec Sample Mill KN295

KN295 Knifetec  เครื่องบดสำหรับการเตรียมตัวอย่างที่มีความชื้นสูง ไขมันสูง และมีกากใยอาหารในการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการทั่วๆไป สามารถบดตัวอย่างได้อย่างรวดเร็วและมีความเป็นเนื้อเดียวกัน

-  เหมาะกับตัวอย่างที่มีปริมาณความชื้นและไขมันสูง มีกากใยอาหาร เช่น เมล็ดพืชน้ำมัน อาหารเตรียมสำเร็จ เนื้อสัตว์ ผักและผลไม้ อาหารสัตว์

-  ความเร็วในการบดประมาณ 2 – 10 วินาที โดยการปรับตั้งเวลาได้

-  สามารถถอดแยกฝาปิด ถังช่องบดและใบมีดออกจากกันได้ง่ายในการทำความสะอาด

-  มีความปลอดภัยในการใช้งาน โดยมอเตอร์จะไม่ทำงานเมื่อฝาครอบช่องบดปิดไม่สนิท

-  มีระบบระบายความร้อนขอลช่องบดด้วยการต่อน้ำเย็นเข้าไปไหลเวียน

-  สามารถเปลี่ยนหัวบดตามลักษณะของตัวอย่างได้ เช่น ตัวอย่างทั่วๆไป ตัวอย่างปริมาณน้อย หรือ ตัวอย่างที่มีลักษณะเป็นเม็ดOther Product In Group "01.เครื่องมือวิเคราะห์อาหารและอาหารสัตว์ (10)"