E-Catalog > 01.เครื่องมือวิเคราะห์อาหารและอาหารสัตว์ > เครื่องบดตัวอย่าง Cemotec Sample Mill CM290

PAGE VIEW : 2,688

Product Information :

Name :
เครื่องบดตัวอย่าง Cemotec Sample Mill CM290
Category :
  1. เครื่องมือวิทยาศาสตร์ / สารเคมีและวัสดุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการ
Sub - Category :
  1. 01.เครื่องมือวิเคราะห์อาหารและอาหารสัตว์
Brand :
FOSS, Denmark
Model :
CM290 Cemotec
Product Type :
  1. เครื่องมือ, เครื่องจักรและอุปกรณ์

Product Detail :

เครื่องบดตัวอย่าง Cemotec Sample Mill CM290

CM290 Cemotec  เครื่องบดตัวอย่างที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับบดตัวอย่างที่ไม่ต้องการให้สูญเสียความชื้นจากตัวอย่าง สามารถบดตัวอย่างได้อย่างรวดเร็วและใช้งานง่าย ได้ตัวอย่างจากการบดที่ละเอียดและมีความเป็นเนื้อเดียวกัน

-  เหมาะกับตัวอย่างที่มีลักษณะอ่อน แข็งปานกลาง ปริมาณความชื้นและไขมันไม่สูงเช่น เมล็ดพืช เมล็ดธัญพืช อาหารสัตว์แบบเม็ด

-  ความเร็วในการบดประมาณ  3  กรัมต่อวินาที

-  สามารถปรับตั้งความละเอียดของตัวอย่างได้ง่ายจากแป้นหมุนด้านหน้าเครื่อง

-  มีเสียงเงียบในการทำงาน

-  มีความปลอดภัยในการใช้งาน

-  เหมาะกับการใช้เตรียมตัวอย่างสำหรับการหาค่าปริมาณความชื้น หรือตัวอย่างที่ต้องรักษาระดับความชื้นไว้Other Product In Group "01.เครื่องมือวิเคราะห์อาหารและอาหารสัตว์ (10)"