E-Catalog > 01.เครื่องมือวิเคราะห์อาหารและอาหารสัตว์ > เครื่องวิเคราะห์กากใยอาหารอัตโนมัติ (Fiber Analyzer)

PAGE VIEW : 10,721

Product Information :

Name :
เครื่องวิเคราะห์กากใยอาหารอัตโนมัติ (Fiber Analyzer)
Category :
  1. เครื่องมือวิทยาศาสตร์ / สารเคมีและวัสดุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการ
Sub - Category :
  1. 01.เครื่องมือวิเคราะห์อาหารและอาหารสัตว์
Brand :
FOSS, Denmark.
Model :
Fibertec8000
Product Type :
  1. เครื่องมือ, เครื่องจักรและอุปกรณ์
Short Description :
เครื่องวิเคราะห์กากใยอาหารแบบอัตโนมัติ

Product Detail :

เครื่องวิเคราะห์กากใยอาหารแบบอัตโนมัติ ( Auto Fiber Analyzer)

Fibertec 8000 เป็นเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณกากใยอาหารแบบอัตโนมัติโดยใช้วิธีการย่อยตัวอย่างด้วยกรดและด่าง เหมาะสำหรับการหาปริมาณ Crude Fiber, Acid Detergent Fiber, Lignin สำหรับตัวอย่างพืชอาหารสัตว์และผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป

-  สกัดได้ครั้งละ 6 ตัวอย่างพร้อมกัน

-  ทำงานด้วยโปรแกรมอัตโนมัติตลอดช่วงการสกัด ด้วยการเติมสารละลายกรด/ด่าง/สารกำจัดฟอง  การล้างตัวอย่าง และดูดทิ้งสารละลาย โดยไม่ต้องเปลี่ยนภาชนะ

-  ผู้ใช้งานใช้เวลาอยู่หน้าเครื่องเพียง 2 นาที แค่ใส่ตัวอย่างในเครื่อง  เลือกโปรแกรมและกดปุ่มเริ่มทำงานRelated Product :

เครื่องทำน้ำเย็นหมุนเวียน (Low Temp. Circulator) CA-1116A
Brand : EYELA, Japan.
Last Update : 16/10/2562 13:34 Preview : 6,567
เครื่องทำน้ำเย็นหมุนเวียน (Low Temp. Circulator) CA-1116A
เครื่องชั่งไฟฟ้าแบบทศนิยม 4 ตำแหน่ง รุ่น PX224

Other Product In Group "01.เครื่องมือวิเคราะห์อาหารและอาหารสัตว์ (10)"