E-Catalog > 01.เครื่องมือวิเคราะห์อาหารและอาหารสัตว์ > เครื่องวิเคราะห์ไขมันแบบอัตโนมัติ (Fat Extraction System)

PAGE VIEW : 13,609

Product Information :

Name :
เครื่องวิเคราะห์ไขมันแบบอัตโนมัติ (Fat Extraction System)
Category :
  1. เครื่องมือวิทยาศาสตร์ / สารเคมีและวัสดุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการ
Sub - Category :
  1. 01.เครื่องมือวิเคราะห์อาหารและอาหารสัตว์
Brand :
FOSS, Denmark.
Model :
Soxtec8000
Product Type :
  1. เครื่องมือ, เครื่องจักรและอุปกรณ์
Short Description :
เครื่องวิเคราะห์ไขมันแบบอัตโนมัติ (Fat Extraction System)

Product Detail :

เครื่องวิเคราะห์ไขมันแบบอัตโนมัติ ( Fat Extraction System)

Soxtec 8000 เครื่องสกัดไขมันและสารประกอบออกจากตัวอย่างโดยใช้ตัวทำละลายอินทรีย์ เพื่อการวิเคราะห์หาปริมาณไขมันและการเตรียมตัวอย่างในการวิเคราะห์ต่อไป ใช้ได้ทั้งในตัวอย่างอาหาร/อาหารสัตว์, PCB & PAH ในดิน, Oil & Grease ในน้ำเสีย หรือ Oil ในเส้นใย เป็นต้น

-  สามารถสกัดตัวอย่างได้พร้อมกัน 6 ตัวอย่าง

-  การควบคุมการทำงานด้วยโปรแกรมแบบอัตโนมัติ

-  ตัวควบคุมการทำงานแยกออกจากตัวเครื่องสกัดเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน

-  ตั้งโปรแกรมการทำงานและมีการเตือนเมื่อเสร็จสิ้นแต่ละขั้นตอนของการทำงาน

-  มีระบบเติมตัวทำละลายแบบปิดผ่านช่องเติมที่สามารถเลือกตำแหน่งตัวอย่างได้

-  มีอุปกรณ์ในการใช้งานร่วมเพิ่มความสะดวกและลดความผิดพลาดในการทำงาน


เครื่องไฮโดรไลซิส ( Hydrolysis Unit)

Hydrotec 8000 เป็นเครื่องย่อยตัวอย่างเพื่อแยกไขมันออกจากองค์ประกอบอื่นๆก่อนการนำไปสกัดไขมันด้วยตัวทำละลายอินทรีย์ สำหรับการวิเคราะห์หาปริมาณไขมันทั้งหมด (Total Fat) ในตัวอย่างอาหารและอาหารสัตว์

-  สามารถย่อยตัวอย่างได้พร้อมกัน 12 ตัวอย่าง

-  ตั้งโปรแกรมการทำงานอัตโนมัติ

-  มีระบบเติม/ดูด สารละลาย แบบอัตโนมัติ

-  ตัวอย่างที่ได้จากการย่อยจากเครื่องนี้สามารถนำเข้าไปสกัดด้วยเครื่องสกัดต่อโดยไม่ต้องเปลี่ยนภาชนะใส่ตัวอย่างRelated Product :

เครื่องทำน้ำเย็นหมุนเวียน (Low Temp. Circulator) CA-1116A
Brand : EYELA, Japan.
Last Update : 16/10/2562 13:34 Preview : 6,567
เครื่องทำน้ำเย็นหมุนเวียน (Low Temp. Circulator) CA-1116A
เครื่องชั่งไฟฟ้าแบบทศนิยม 4 ตำแหน่ง รุ่น PX224

Other Product In Group "01.เครื่องมือวิเคราะห์อาหารและอาหารสัตว์ (10)"