E-Catalog > 01.เครื่องมือวิเคราะห์อาหารและอาหารสัตว์ > เครื่องวิเคราะห์ปริมาณ Total Dietary Fiber

PAGE VIEW : 8,364

Product Information :

Name :
เครื่องวิเคราะห์ปริมาณ Total Dietary Fiber
Category :
  1. เครื่องมือวิทยาศาสตร์ / สารเคมีและวัสดุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการ
Sub - Category :
  1. 01.เครื่องมือวิเคราะห์อาหารและอาหารสัตว์
Brand :
FOSS, Denmark.
Model :
Fibertec 1023
Product Type :
  1. เครื่องมือ, เครื่องจักรและอุปกรณ์
Short Description :
เครื่องวิเคราะห์ปริมาณ Total Dietary Fiber

Product Detail :

เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณกากใยอาหารจากการย่อยด้วยเอนไซม์ ( Fibertec  System E)

Fibertec E เป็นเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณเยื่อใยโดยใช้วิธีการย่อยตัวอย่างด้วยเอนไซม์ สำหรับการหาปริมาณ Dietary  Fiber ในอาหารสำหรับการบริโภค

- สามารถทำงานได้ครั้งละ 6 ตัวอย่างพร้อมกัน

- ชุดกรองออกแบบให้ใช้ได้ทั้งการหา Total Dietary Fiber (TDF), Soluble Dietary Fiber (SDF) , Insoluble Dietary Fiber (IDF)

- ไม่ต้องเปลี่ยนถ่ายภาชนะบรรจุตัวอย่าง

- เป็นวิธีมาตราฐานตาม AOAC, AACC, NMKL, Asp. Other Product In Group "01.เครื่องมือวิเคราะห์อาหารและอาหารสัตว์ (10)"