E-Catalog > 01.เครื่องมือวิเคราะห์อาหารและอาหารสัตว์ > เครื่องบดตัวอย่าง Cyclotec Sample Mill CT293

PAGE VIEW : 3,554

Product Information :

Name :
เครื่องบดตัวอย่าง Cyclotec Sample Mill CT293
Category :
  1. เครื่องมือวิทยาศาสตร์ / สารเคมีและวัสดุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการ
Sub - Category :
  1. 01.เครื่องมือวิเคราะห์อาหารและอาหารสัตว์
Brand :
FOSS, Denmark
Model :
CT293 Cyclotec
Product Type :
  1. เครื่องมือ, เครื่องจักรและอุปกรณ์

Product Detail :

เครื่องบดตัวอย่าง Cyclotec Sample Mill CT293

CT293 Cyclotec  เครื่องบดตัวอย่างสำหรับเตรียมตัวอย่างในการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการทั่วๆไป สามารถบดตัวอย่างได้อย่างรวดเร็วและใช้งานง่าย ได้ตัวอย่างจากการบดที่ละเอียดและมีความเป็นเนื้อเดียวกัน

-  เหมาะกับตัวอย่างที่มีลักษณะอ่อน แข็งปานกลาง ปริมาณความชื้นและไขมันไม่สูงเช่น เมล็ดพืช เมล็ดธัญพืช อาหารสัตว์ หรือใบไม้

-  ความเร็วในการบดประมาณ  4  กรัมต่อวินาที

-  ขนาดของตัวอย่างที่บดได้จะมีขนาดที่ใกล้เคียงกันตามขนาดของตะแกรงคัดขนาดที่ใช้งาน

-  มีระบบทำความสะอาดตัวเองหลังการบด ลดการปนเปื้อนในตัวอย่างต่อไป

-  มีความปลอดภัยในการใช้งาน โดยมอเตอร์จะไม่ทำงานเมื่อฝาครอบช่องบดปิดไม่สนิท

-  ไม่เกิดความร้อนที่ไปทำลายตัวอย่าง

-  เหมาะกับการใช้เตรียมตัวอย่างสำหรับการ Kjeldahl Method, Fiber and Fat Extraction, NIR AnalysisOther Product In Group "01.เครื่องมือวิเคราะห์อาหารและอาหารสัตว์ (10)"