E-Catalog > 01.เครื่องมือวิเคราะห์อาหารและอาหารสัตว์ > เครื่องวิเคราะห์โปรตีนแบบอัตโนมัติ (Protein Analyzer)

PAGE VIEW : 25,531

Product Information :

Name :
เครื่องวิเคราะห์โปรตีนแบบอัตโนมัติ (Protein Analyzer)
Category :
  1. เครื่องมือวิทยาศาสตร์ / สารเคมีและวัสดุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการ
Sub - Category :
  1. 01.เครื่องมือวิเคราะห์อาหารและอาหารสัตว์
Brand :
FOSS, Denmark.
Model :
Kjeltec
Product Type :
  1. เครื่องมือ, เครื่องจักรและอุปกรณ์
Short Description :
เครื่องวิเคราะห์โปรตีนแบบอัตโนมัติ (Protein Analyzer)

Product Detail :

เครื่องวิเคราะห์โปรตีน/ไนโตรเจนแบบอัตโนมัติ (Protein Analyzer)

เป็นเครื่องมือสำหรับหาค่าปริมาณโปรตีน/ไนโตรเจน , TKN โดยวิธี Kjeldahl Method ตามมาตราฐาน AOAC, ISO, EPA, DIN ฯลฯ ใช้ได้กับตัวอย่างหลากหลาย เช่น อาหารสำเร็จรูป  อาหารสัตว์ วัตถุดิบ ธัญพืช ดินและปุ๋ย น้ำเสีย เป็นต้น

เครื่องมือทั้งชุดประกอบด้วย

1)    เครื่องย่อยสารแบบอัตโนมัติ (Digestion System-Auto)

2)    เครื่องดูดกำจัดไอกรด (Scrubber Unit)

3)    เครื่องกลั่นโปรตีน/ไนโตรเจนแบบอัตโนมัติ (Auto Distilling Unit)


เครื่องย่อยสารแบบอัตโนมัติ ( Digestion System-Auto)

เป็นเตาย่อยสารแบบหลุมสำหรับหาปริมาณไนโตรเจน / โปรตีน โดยวิธี Kjeldahl ตามมาตราฐาน AOAC, ISO, DIN, EPA เป็นต้น

- มีขนาด 8 , 20  ตัวอย่างสำหรับหลอดย่อยขนาด  250 ml. และ 40 ตัวอย่างสำหรับ       หลอดขนาด 100 ml.

- การทำงานของเครื่องมีให้เลือกใช้ 2 แบบ คือ Basic ควบคุมการทำงานด้วยการตั้ง       ค่าอุณหภูมิและเวลาได้ หรือ  Auto สามารถตั้งโปรแกรมการทำงานได้อัตโนมัติตลอด   ช่วงการย่อยตัวอย่าง

- มีระบบพักหลอดย่อยแบบ Racking สำหรับแขวนพักหลอดย่อย หรือ Auto Lift ช่วยใน   การยกขึ้น-ลงหลอดย่อย

- ใช้งานร่วมกับชุดดูดกำจัดไอกรดแบบไม่ต้องต่อกับแหล่งน้ำภายนอก สามารถควบคุม    แรงดูดอัตโนมัติในระหว่างการย่อย (เมื่อต่อเข้ากับเตาย่อยแบบ Auto)


เครื่องกลั่นโปรตีน / ไนโตรเจนแบบอัตโนมัติ ( Auto Distillation Unit)

เครื่องกลั่นตัวอย่างสำหรับหาปริมาณ ไนโตรเจน / โปรตีน โดยวิธี Kjeldahl Nitrogen/protein, ammonium nitrogen, TKN, Direct distillation(DD), volatile acids/bases  ตามมาตราฐาน AOAC, ISO, DIN, EPA เป็นต้น

- ทำการกลั่นตัวอย่างแบบอัตโนมัติตั้งแต่ใส่ตัวอย่างจนกลั่นเสร็จ

- สามารถปรับค่าปริมาณไอน้ำให้เหมาะกับชนิดของตัวอย่างได้

- มีระบบการกลั่นแบบช่วยลดปฏิกิริยาในหลอดกลั่น (Patented SAfE feature)

- ติดตั้งระบบเซนเซอร์ตรวจสอบความพร้อมในการทำงานเช่น ตำแหน่งหลอดกลั่น,         การปิดประตู, ปริมาณสารสะลายในถังเก็บ เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานและความ   ถูกต้องของผลการวิเคราะห์


ระบบป้อนตัวอย่างต่อเนื่องอัตโนมัติทั้งแบบ 20 และ 60 ตัวอย่างต่อเนื่อง สามารถคำนวณผลการวิเคราะห์ได้ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป (ในรุ่น Kjeltec 8420, 8460)Related Product :

เครื่องทำน้ำเย็นหมุนเวียน (Low Temp. Circulator) CA-1116A
Brand : EYELA, Japan.
Last Update : 16/10/2562 13:34 Preview : 6,567
เครื่องทำน้ำเย็นหมุนเวียน (Low Temp. Circulator) CA-1116A
เครื่องชั่งไฟฟ้าแบบทศนิยม 4 ตำแหน่ง รุ่น PX224

Other Product In Group "01.เครื่องมือวิเคราะห์อาหารและอาหารสัตว์ (10)"