Company Profile

บริษัทฯดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายและบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์มากว่า 37 ปี นำเข้าสินค้าคุณภาพสูงจากหลายประเทศ และเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายในกลุ่มผู้ใช้งาน

Products Showcase

เครื่องทำน้ำเย็นหมุนเวียน (Low Temp.Circulator) CA-1330
เครื่องทำน้ำเย็นหมุนเวียน (Low Temp. Circulator) CA-1330
Last Update : 16/10/2019
เครื่องทำน้ำเย็นหมุนเวียน (Low Temp. Circulator) CA-2610S
เครื่องทำน้ำเย็นหมุนเวียน (Low Temp. Circulator) CA-2610S
Last Update : 16/10/2019
เครื่องทำน้ำเย็นหมุนเวียน (Low Temp. Circulator) CA-1116A
เครื่องทำน้ำเย็นหมุนเวียน (Low Temp. Circulator) CA-1116A
Last Update : 16/10/2019
เครื่องวิเคราะห์ปริมาณ Total Dietary Fiber
เครื่องวิเคราะห์ปริมาณ Total Dietary Fiber
Last Update : 12/10/2018
เครื่องวิเคราะห์กากใยอาหารอัตโนมัติ (Fiber Analyzer)
เครื่องวิเคราะห์กากใยอาหารแบบอัตโนมัติ
Last Update : 12/10/2018
เครื่องวิเคราะห์ไขมันแบบอัตโนมัติ (Fat Extraction System)
เครื่องวิเคราะห์ไขมันแบบอัตโนมัติ (Fat Extraction System)
Last Update : 12/10/2018
เครื่องวิเคราะห์โปรตีนแบบอัตโนมัติ (Protein Analyzer)
เครื่องวิเคราะห์โปรตีนแบบอัตโนมัติ (Protein Analyzer)
Last Update : 12/10/2018