Company Profile

บริษัทฯดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายและบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์มากว่า 37 ปี นำเข้าสินค้าคุณภาพสูงจากหลายประเทศ และเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายในกลุ่มผู้ใช้งาน

สินค้าใหม่ (New Products)

เครื่องวัดความหนืด (Industrial Viscometer) RM100 L
RM100 L เป็นเครื่องวัดความหนืดแบบติดตั้งเข้ากับท่อส่งในส่วนของการผลิต ซึ่งสามารถปรับให้เข้ากับอัตราการไหลของสารและขนาดของท่อที่จะติดตั้งได้ซึ่งจะเป็นการวัดแบบ on-line
Last Update : 02/08/2019
เครื่องวัดความหนืด (Industrial Viscometer) RM100 i
RM100 i เป็นเครื่องวัดความหนืดแบบจุ่มหัววัดให้หมุนในสารละลายที่บรรจุอยู่ในภาชนะขนาดใหญ่ แบบจุ่มหัววัดลงในสารละลาย
Last Update : 02/08/2019
เครื่องวัดความหนืด (Viscometer) RM100 PLUS
RM100 PLUS เป็นเครื่องวัดความหนืดแบบจุ่มหัววัดให้หมุนในสารละลายที่สามารถทำความเร็วรอบและค่าแรงบิด (torque)ได้สูงที่สุดเท่าที่มีอยู่ในตลาดปัจจุบัน
Last Update : 02/08/2019
เครื่องวัดความหนืด (Viscometer) RM100 CP2000 PLUS
RM100 CP2000 PLUS เป็นเครื่องวัดความหนืดแบบจุ่มหัววัดให้หมุนในสารละลายที่สามารถทำความเร็วรอบและค่าแรงบิด (torque)ได้สูงที่สุดเท่าที่มีอยู่ในตลาดปัจจุบัน
Last Update : 02/08/2019
เครื่องวัดความหนืด (Viscometer) Portable B-ONE
Portable B-ONE เป็นเครื่องวัดความหนืดชนิดพกพาแบบจุ่มหัววัดให้หมุนในสารละลาย แบบพกพา
Last Update : 02/08/2019
เครื่องวัดความหนืด (Viscometer) FIRST PRO
FIRST PRO เป็นเครื่องวัดความหนืดแบบจุ่มหัววัดให้หมุนในสารละลาย สำหรับใช้งานในห้องแลป
Last Update : 02/08/2019

Products Showcase

เครื่องวิเคราะห์ปริมาณ Total Dietary Fiber
เครื่องวิเคราะห์ปริมาณ Total Dietary Fiber
Last Update : 12/10/2018
เครื่องวิเคราะห์กากใยอาหารอัตโนมัติ (Fiber Analyzer)
เครื่องวิเคราะห์กากใยอาหารแบบอัตโนมัติ
Last Update : 12/10/2018
เครื่องวิเคราะห์ไขมันแบบอัตโนมัติ (Fat Extraction System)
เครื่องวิเคราะห์ไขมันแบบอัตโนมัติ (Fat Extraction System)
Last Update : 12/10/2018
เครื่องวิเคราะห์โปรตีนแบบอัตโนมัติ (Protein Analyzer)
เครื่องวิเคราะห์โปรตีนแบบอัตโนมัติ (Protein Analyzer)
Last Update : 12/10/2018
เครื่องทำน้ำเย็นหมุนเวียน (Low Temp. Circulator) CA-1116A
เครื่องทำน้ำเย็นหมุนเวียน (Low Temp. Circulator) CA-1116A
Last Update : 11/10/2018