E-Catalog > 11.เครื่องระเหยสารโดยการเป่าไนโตรเจน > เครื่องระเหยสารโดยใช้ไนโตรเจน 45 ตัวอย่าง

PAGE VIEW : 1,894

Product Information :

Name :
เครื่องระเหยสารโดยใช้ไนโตรเจน 45 ตัวอย่าง
Category :
  1. เครื่องมือวิทยาศาสตร์ / สารเคมีและวัสดุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการ
Sub - Category :
  1. 11.เครื่องระเหยสารโดยการเป่าไนโตรเจน
Brand :
Organomation, USA.
Product Type :
  1. เครื่องมือ, เครื่องจักรและอุปกรณ์

Product Detail :

45 Position Nitrogen Evaporator

เครื่องระเหยสารละลายด้วยก๊าซไนโตรเจน 45 ตัวอย่าง

  • สำหรับการเตรียมสารละลายให้เข้มข้นก่อนการนำไปวิเคราะห์ โดยการใช้ก๊าซไนโตรเจนเป่าไล่ไอระเหยของสารละลายออก
  • มีขนาดเล็ก พื้นที่ในการติดตั้งเพียง W61 x D48 x H86 เซนติเมตร
  • สามารถปรับอัตราการไหลของก๊าซได้ในแต่ละตำแหน่งของหลอด พร้อมมีตัววัดระดับอัตราการไหลของก๊าซไนโตรเจน
  • มีตัวกรองก๊าซไนโตรเจน
  • มีระบบป้องกันอุณหภูมสูงเกิน
  • อ่างน้ำให้ความร้อนเป็นแบบดิจิตอล แสดงค่าอุณหภูมิเป็นตัวเลข ทำอุณหภูมิได้ถึง 90 °C  มีค่าความถูกต้องของอุณหภูมิ ± 5 °C
  • สำหรับใช้งานกับ 45 ตัวอย่าง


Other Product In Group "11.เครื่องระเหยสารโดยการเป่าไนโตรเจน (8)"