E-Catalog > 12.เครื่องระเหยสารโดยการเป่าไนโตรเจน > เครื่องระเหยสารโดยใช้ไนโตรเจน 12 ตัวอย่าง

PAGE VIEW : 1,582

Product Information :

Name :
เครื่องระเหยสารโดยใช้ไนโตรเจน 12 ตัวอย่าง
Category :
  1. เครื่องมือวิทยาศาสตร์ / สารเคมีและวัสดุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการ
Sub - Category :
  1. 12.เครื่องระเหยสารโดยการเป่าไนโตรเจน
Brand :
Organomation, USA.
Product Type :
  1. เครื่องมือ, เครื่องจักรและอุปกรณ์

Product Detail :

12 Position Nitrogen Evaporator

เครื่องระเหยสารละลายด้วยก๊าซไนโตรเจน 12 ตัวอย่าง

  • สำหรับการเตรียมสารละลายให้เข้มข้นก่อนการนำไปวิเคราะห์ โดยการใช้ก๊าซไนโตรเจนเป่าไล่ไอระเหยของสารละลายออก
  • มีขนาดเล็ก ประหยัดพื้นที่ การใช้งานไม่สลับซับซ้อน
  • สามารถปรับอัตราการไหลของก๊าซได้ในแต่ละตำแหน่งของหลอด พร้อมมีตัววัดระดับอัตราการไหลของก๊าซไนโตรเจน
  • มีตัวกรองก๊าซไนโตรเจน
  • มีระบบป้องกันอุณหภูมสูงเกิน
  • ตัวให้ความร้อนเป็น water bath ทำอุณหภูมิได้ถึง 90 องศาเซลเซียส
  • สำหรับใช้งานกับ 12 ตัวอย่าง


Other Product In Group "12.เครื่องระเหยสารโดยการเป่าไนโตรเจน (8)"