E-Catalog > 03.เครื่องระเหยสารแบบสุญญากาศและเครื่องมือพื้นฐาน > เครื่องระเหยสารแบบหมุนภายใต้สุญญากาศ (Rotary Evaporator) N-1210BV

PAGE VIEW : 730

Product Information :

Name :
เครื่องระเหยสารแบบหมุนภายใต้สุญญากาศ (Rotary Evaporator) N-1210BV
Category :
  1. เครื่องมือวิทยาศาสตร์ / สารเคมีและวัสดุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการ
Sub - Category :
  1. 03.เครื่องระเหยสารแบบสุญญากาศและเครื่องมือพื้นฐาน
Brand :
EYELA, Japan.
Product Type :
  1. เครื่องมือ, เครื่องจักรและอุปกรณ์

Product Detail :

เครื่องระเหยสารแบบหมุนภายใต้สุญญากาศ (Rotary Evaporator) N-1210BV
ประโยชน์การใช้งาน;
-แยกสารละลาย/ทำละลายที่มีจุดเดือดต่างกันออกจากกัน
-กลั่นแยกสารระเหยที่ต้องการสกัดออกจากตัวอย่าง เช่น สมุนไพรต่างๆ
-กลั่นตัวทำละลายให้มีความบริสุทธิ์เพื่อนำกลับไปใช้ใหม่
-ทำแห้งตัวอย่างที่มีลักษณะเป็นผงหรือมีของแข็งปนอยู่
คุณสมบัติของเครื่อง;
- ส่วนของตัวชุดกลั่นสามารถแยกออกจากอ่างควบคุมอุณหภูมิได้ ปรับมุมการวางเครื่องให้เหมาะสมกับพื้นที่ใช้งาน
- มีระบบป้องกันสารควบแน่นจากการกลั่นไหลย้อนลงไปในขวดตัวอย่าง
- การควบคุมการยกขึ้นลงแบบกดปุ่มควบคุม (Electric) และ กำหนดเองโดยผู้ใช้งาน (Manual)
- คอนเดนเซอร์แนวตั้งแบบ E : ออกแบบให้ตัวคอนเดนเซอร์มีพื้นที่ในการควบแน่นเพิ่มขึ้นแยกชิ้นกับชุดข้อต่อ เหมาะสำหรับใช้งานกับตัวอย่างที่มีช่วงปริมาณกว้าง
ประสิทธิภาพการใช้งานของเครื่อง;
- ความเร็วรอบในช่วง 5 – 280 rpm แสดงค่าเป็นตัวเลข
- ความสามารถในการระเหยสูงสุดที่ 23 ml/min (การระเหยน้ำ)
- ระยะความสูงในการยกขึ้นของขาตั้งแบบ Electric 100 mm และ แบบ Manual 130 mm.
- อุณหภูมิของอ่างน้ำที่ทำได้ ดังนี้
* Water Bath : RT + 5°C ~ 90°C
* Water/ Oil Bath : RT + 5°C ~ 180°COther Product In Group "03.เครื่องระเหยสารแบบสุญญากาศและเครื่องมือพื้นฐาน (17)"