E-Catalog > 04.เครื่องทำน้ำเย็นหมุนเวียน, อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ > อ่างน้ำเย็นพร้อมระบบกวนสาร (Low Temp. Bath with Magnetic Stirrer) PSL series

PAGE VIEW : 809

Product Information :

Name :
อ่างน้ำเย็นพร้อมระบบกวนสาร (Low Temp. Bath with Magnetic Stirrer) PSL series
Category :
  1. เครื่องมือวิทยาศาสตร์ / สารเคมีและวัสดุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการ
Sub - Category :
  1. 04.เครื่องทำน้ำเย็นหมุนเวียน, อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ
Brand :
EYELA, Japan.
Product Type :
  1. เครื่องมือ, เครื่องจักรและอุปกรณ์

Product Detail :

อ่างน้ำเย็นพร้อมระบบกวนสาร (Low Temp. Water Bath with Magnetic Stirrer) PSL series
เป็นอ่างน้ำสำหรับสำหรับทำการทดลองเพื่อศึกษาการสังเคราะห์สารที่มีระบบควบคุมอุณหภูมิต่ำภายในเครื่องพร้อมระบบกวนสารละลายแบบแม่เหล็ก
มีให้เลือกใช้งาน 3 รุ่น ดังนี้
1. PSL-1400
- ควบคุมอุณหภูมิได้ในช่วง -40°C ถึง 0°C , ± 0.5°C
- ปรับรอบการกวนตัวอย่างได้ 100 – 800 rpm.
- ขนาดความจุของอ่างน้ำ 2.1 ลิตร , Ø140 mm x D135mm
- รองรับภาชนะที่มีขนาด 300 ml. หรือ Ø95 mm.
2. PSL-1820
- ควบคุมอุณหภูมิได้ในช่วง -80°C ถึง 0°C , ± 1°C
- ปรับรอบการกวนตัวอย่างได้ 100 – 800 rpm.
- ขนาดความจุของอ่างน้ำ 3 ลิตร , Ø165 mm x D140mm
- รองรับภาชนะที่มีขนาด 300 ml. หรือ Ø95 mm.
3. PSL-2000
- ควบคุมอุณหภูมิได้ในช่วง -80°C ถึง 20°C , ± 1°C
- ปรับรอบการกวนตัวอย่างได้ 100 – 800 rpm.
- ขนาดความจุของอ่างน้ำ 8 ลิตร , Ø250 mm x D180mm
- รองรับภาชนะที่มีขนาด 2000 ml. หรือ Ø165 mm.Other Product In Group "04.เครื่องทำน้ำเย็นหมุนเวียน, อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ (9)"