E-Catalog > 18.เครื่องวัดความหนืดสารละลาย > เครื่องวัดความหนืด (Viscometer) FIRST PRO

PAGE VIEW : 521

Product Information :

Name :
เครื่องวัดความหนืด (Viscometer) FIRST PRO
Category :
  1. เครื่องมือวิทยาศาสตร์ / สารเคมีและวัสดุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการ
Sub - Category :
  1. 18.เครื่องวัดความหนืดสารละลาย
Brand :
LAMY RHEOLOGY
Model :
FIRST PRO
Product Type :
  1. เครื่องมือ, เครื่องจักรและอุปกรณ์
Short Description :
FIRST PRO เป็นเครื่องวัดความหนืดแบบจุ่มหัววัดให้หมุนในสารละลาย สำหรับใช้งานในห้องแลป

Product Detail :

FIRST PRO เป็นเครื่องวัดความหนืดแบบจุ่มหัววัดให้หมุนในสารละลาย เหมาะสำหรับใช้ตรวจวัดค่าความหนืดของ ของเหลว หรือกึ่งของเหลว กับตัวอย่างหลากหลายชนิด ในกลุ่มที่ใช้งานดังนี้

  • อุตสาหกรรมอาหาร
  • ยาและเครื่องสำอาง
  • สีทาบ้าน / หมึกพิมพ์ / สารเคลือบผิว
  • เคมีภัณฑ์ / ปิโตรเคมี
  • อุตสาหกรรมรถยนต์
  • วัสดุก่อสร้าง
  • มหาวิทยาลัย

 

คุณสมบัติของ FIRST PRO

-      สามารถวัดค่าโดยการตั้งเวลาและตั้งโปรแกรมการวัดต่างๆได้

-      หน้าจอสั่งงานและอ่านค่าแบบสัมผัสขนาด 7”

-      ทำความเร็วรอบได้ในช่วง 0.3 ถึง 250 rpm

-      Torque range : 0.05 – 13 mNm

-      มี Temp. probe วัดค่าอุณหภูมิได้ในช่วง -50°C ถึง + 300°C

-      เลือกหน่วยของค่าความหนืดได้ cP/Poises หรือ mPa.s/Pa.s

-      บันทึกค่าการวัดในเครื่องและบันทึกลงใน USB transfer ได้

-      ต่อกับเครื่องพิมพ์ได้

-      สามารถต่อใช้งานร่วมกับ RheoTex software ได้Other Product In Group "18.เครื่องวัดความหนืดสารละลาย (9)"