E-Catalog > 01.เครื่องมือวิเคราะห์อาหารและอาหารสัตว์ > เครื่องวิเคราะห์กากใยอาหาร ( Fiber Analyzer)

PAGE VIEW : 1,732

Product Information :

Name :
เครื่องวิเคราะห์กากใยอาหาร ( Fiber Analyzer)
Category :
  1. เครื่องมือวิทยาศาสตร์ / สารเคมีและวัสดุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการ
Sub - Category :
  1. 01.เครื่องมือวิเคราะห์อาหารและอาหารสัตว์
Brand :
FOSS, Denmark.
Model :
Fibertec 122/121
Product Type :
  1. เครื่องมือ, เครื่องจักรและอุปกรณ์

Product Detail :

เครื่องวิเคราะห์กากใยอาหาร ( Fiber Analyzer)

Fibertec 121/122 เป็นเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณกากใยอาหารโดยใช้วิธีการย่อยตัวอย่างด้วยกรดและด่าง เหมาะสำหรับการหาปริมาณ Crude Fiber, Acid Detergent Fiber, Lignin สำหรับตัวอย่างพืชอาหารสัตว์และผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป

-  สกัดได้ครั้งละ 6 ตัวอย่างพร้อมกัน

-  ทำการวิเคราะห์ตามขั้นตอนการทำงานได้ภายในเครื่องเดียวโดยไม่ต้องเปลี่ยนภาชนะ

-  ระบบควบคุมการทำงานอยู่ด้านหน้าเครื่องในตำแหน่งที่ใช้งานสะดวก

-  สามารถวิเคราะห์ผลได้ตรงตามมาตราฐาน AOAC หรือ ISORelated Product :

เครื่องทำน้ำเย็นหมุนเวียน (Low Temp. Circulator) CA-1116A
Brand : EYELA, Japan.
Last Update : 16/10/2562 13:34 Preview : 6,567
เครื่องทำน้ำเย็นหมุนเวียน (Low Temp. Circulator) CA-1116A
เครื่องชั่งไฟฟ้าแบบทศนิยม 4 ตำแหน่ง รุ่น PX224

Other Product In Group "01.เครื่องมือวิเคราะห์อาหารและอาหารสัตว์ (10)"