E-Catalog > 04.เครื่องชั่งไฟฟ้า,เครื่องวัดความชื้น,เครื่องเขย่าสาร > เครื่องวัดค่าความเป็นกรดด่างและค่าการนำไฟฟ้าแบบตั้งโต๊ะ รุ่น ST3100M

PAGE VIEW : 1,241

Product Information :

Name :
เครื่องวัดค่าความเป็นกรดด่างและค่าการนำไฟฟ้าแบบตั้งโต๊ะ รุ่น ST3100M
Category :
  1. เครื่องมือวิทยาศาสตร์ / สารเคมีและวัสดุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการ
Sub - Category :
  1. 04.เครื่องชั่งไฟฟ้า,เครื่องวัดความชื้น,เครื่องเขย่าสาร
Brand :
Ohaus, USA.
Product Type :
  1. เครื่องมือ, เครื่องจักรและอุปกรณ์

Product Detail :

เครื่องวัดค่าความเป็นกรดด่างและค่าการนำไฟฟ้าแบบตั้งโต๊ะ รุ่น ST3100M

ST3100M เป็นเครื่องที่สามารถวัดได้ทั้งค่าความเป็นกรด-ด่าง, ค่าการนำไฟฟ้าและค่าของแข็งทั้งหมดที่อยู่ในสารละลาย(TDS) แบบตั้งโต๊ะ (Bench Top) จอแสดงผลเป็นแบบ  LCD  Backlight  ทำให้มองเห็นได้ชัดเจนทั้งในที่มืดและที่มีแสงสว่างน้อย

-  ความสามารถในการวัดของค่าต่างๆ เป็นดังนี้

   1.  วัดค่า pH ตั้งแต่ -2.00 ถึง 20.00 /อ่านค่าละเอียด 0.01 pH / ค่าความถูกต้อง + 0.01 pH

   2.  วัดค่า mV ตั้งแต่ –2000 mV ถึง 2000 mV

   3.  วัดค่าการนำไฟฟ้าในสารละลาย 0.01 µS/cm – 199.9 mS/cm /  อ่านค่าละเอียด 0.01 µS/cm / ค่าความถูกต้อง + 0.5 %

   4.  วัดค่า TDS (Total Dissolved Solid ) ตั้งแต่  0.1 mg/L  -  199.9 g/L /  อ่านค่าละเอียด 0.01mg/L

   5.  วัดค่า Salinity ในสารละลาย 0 – 100 psu  /  อ่านค่าละเอียด 0.01 psu   

   6.  วัดค่าอุณหภูมิ ตั้งแต่ 0°C ถึง 100°C / อ่านค่าละเอียด 0.1°C  / ค่าความถูกต้อง + 0.3°C   

-  มีระบบชดเชย pH กรณีอุณหภูมิเปลี่ยนไปแบบ Manual  หรือ Automatic (กรณีต่อ ATC Probe)

-  มีโปรแกรมการปรับค่ามาตรฐาน (Calibration) ได้ 3 จุด 

-  มีสัญลักษณ์แสดงถึงประสิทธิภาพของ Electrode บนหน้าจอ

-  มีระบบการอ่านค่าแบบอัตโนมัติพร้อมสัญลักษณ์แสดงหน้าจอ

-  บันทึกผลการวัดได้สูงสุด 99 ค่า

-  มี Electrode Arm สำหรับจับยึดหัววัดที่สามารถเลื่อนขึ้น-ลงให้ใช้งานได้สะดวกOther Product In Group "04.เครื่องชั่งไฟฟ้า,เครื่องวัดความชื้น,เครื่องเขย่าสาร (25)"