E-Catalog > 04.เครื่องชั่งไฟฟ้า,เครื่องวัดความชื้น,เครื่องเขย่าสาร > เครื่องวัดค่าความเป็นกรดด่างแบบตั้งโต๊ะ (pH Meter) รุ่น ST3100

PAGE VIEW : 1,562

Product Information :

Name :
เครื่องวัดค่าความเป็นกรดด่างแบบตั้งโต๊ะ (pH Meter) รุ่น ST3100
Category :
  1. เครื่องมือวิทยาศาสตร์ / สารเคมีและวัสดุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการ
Sub - Category :
  1. 04.เครื่องชั่งไฟฟ้า,เครื่องวัดความชื้น,เครื่องเขย่าสาร
Brand :
Ohaus, USA.
Product Type :
  1. เครื่องมือ, เครื่องจักรและอุปกรณ์

Product Detail :

เครื่องวัดค่าความเป็นกรดด่างแบบตั้งโต๊ะ (pH Meter) รุ่น ST3100

เป็นเครื่องที่สามารถวัดได้ทั้งค่าความเป็นกรด-ด่าง, ค่าการนำไฟฟ้าและค่าของแข็งทั้งหมดที่อยู่ในสารละลาย(TDS) แบบตั้งโต๊ะ (Bench Top) จอแสดงผลเป็นแบบ  LCD  Backlight  ทำให้มองเห็นได้ชัดเจนทั้งในที่มืดและที่มีแสงสว่างน้อย

-  ความสามารถในการวัดของค่าต่างๆ เป็นดังนี้

   1.  วัดค่า pH ตั้งแต่ -2.00 ถึง 16.00 /อ่านค่าละเอียด 0.01 pH / ค่าความถูกต้อง + 0.01 pH

   2.  วัดค่า mV ตั้งแต่ –1999 mV ถึง 1999 mV / อ่านค่าละเอียด  1 mV / ค่าความถูกต้อง + 1 mv

   3.  วัดค่าอุณหภูมิ ตั้งแต่ -5°C ถึง 110°C / อ่านค่าละเอียด 0.1°C  / ค่าความถูกต้อง + 0.5°C   

-  มีระบบชดเชย pH กรณีอุณหภูมิเปลี่ยนไปแบบ Manual  หรือ Automatic (กรณีต่อ ATC Probe)

-  มีโปรแกรมการปรับค่ามาตรฐาน (Calibration) ได้ 3 จุด 

-  มีสัญลักษณ์แสดงถึงประสิทธิภาพของ Electrode บนหน้าจอ

-  มีระบบการอ่านค่าแบบอัตโนมัติพร้อมสัญลักษณ์แสดงหน้าจอ

-  บันทึกผลการวัดได้สูงสุด 99 ค่า

-  มี Electrode Arm สำหรับจับยึดหัววัดที่สามารถเลื่อนขึ้น-ลงให้ใช้งานได้สะดวกOther Product In Group "04.เครื่องชั่งไฟฟ้า,เครื่องวัดความชื้น,เครื่องเขย่าสาร (25)"