E-Catalog > 04.เครื่องชั่งไฟฟ้า,เครื่องวัดความชื้น,เครื่องเขย่าสาร > เครื่องวัดค่าความเป็นกรดด่างจอสีแบบตั้งโต๊ะ (pH Meter)รุ่น ST5000

PAGE VIEW : 1,266

Product Information :

Name :
เครื่องวัดค่าความเป็นกรดด่างจอสีแบบตั้งโต๊ะ (pH Meter)รุ่น ST5000
Category :
  1. เครื่องมือวิทยาศาสตร์ / สารเคมีและวัสดุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการ
Sub - Category :
  1. 04.เครื่องชั่งไฟฟ้า,เครื่องวัดความชื้น,เครื่องเขย่าสาร
Brand :
Ohaus, USA.
Product Type :
  1. เครื่องมือ, เครื่องจักรและอุปกรณ์

Product Detail :

เครื่องวัดค่าความเป็นกรดด่างจอสีแบบตั้งโต๊ะ (pH Meter)รุ่น 5000

เป็นเครื่องที่สามารถวัดได้ทั้งค่าความเป็นกรด-ด่างแบบตั้งโต๊ะ (Bench Top) แสดงผลเป็นแบบสัมผัสหน้าจอสี  LCD  ทำให้มองเห็นได้ชัดเจนทั้งในที่มืดและที่มีแสงสว่างน้อย

-  ความสามารถในการวัดของค่าต่างๆ เป็นดังนี้

   1.  วัดค่า pH ตั้งแต่ -2.000 ถึง 20.000 / เลือกอ่านค่าละเอียดได้ 0.1/0.01/0.001 pH   / ค่าความถูกต้อง +  

         0.002 pH

   2.  วัดค่า mV ตั้งแต่ –2000 mV ถึง 2000 mV / เลือกอ่านค่าละเอียดได้  1/0.1/0.01 mV  / ค่าความถูกต้อง  

        ± 0.3%FS mV

   3.  วัดค่าอุณหภูมิ ตั้งแต่ -30°C ถึง 130°C / อ่านค่าละเอียด 0.1°C  / ค่าความถูกต้อง + 0.1°C   

-  มีระบบชดเชย pH กรณีอุณหภูมิเปลี่ยนไปแบบ Manual  หรือ Automatic (กรณีต่อ ATC Probe)

-  มีโปรแกรมการปรับค่ามาตรฐาน (Calibration) ได้ 9 จุด 

-  มีสัญลักษณ์แสดงถึงประสิทธิภาพของ Electrode บนหน้าจอ

-  มีระบบการอ่านค่าแบบอัตโนมัติพร้อมสัญลักษณ์แสดงหน้าจอ

-  บันทึกผลการวัดได้สูงสุด 1000 ค่า

-  มีช่องสัญญาณ RS232 สำหรับต่อกับเครื่องพิมพ์ผล(เป็นอุปกรณ์ประกอบ) และช่องสัญญาณ USB สำหรับถ่ายโอนข้อมูล

-  มี Electrode Arm สำหรับจับยึดหัววัดที่สามารถเลื่อนขึ้น-ลงให้ใช้งานได้สะดวกOther Product In Group "04.เครื่องชั่งไฟฟ้า,เครื่องวัดความชื้น,เครื่องเขย่าสาร (25)"