E-Catalog > 08.เครื่องปั่นเหวี่ยง Eppendorf > เครื่องปั่นสูญญากาศ (Concentrator plus)

PAGE VIEW : 1,182

Product Information :

Name :
เครื่องปั่นสูญญากาศ (Concentrator plus)
Category :
 1. เครื่องมือวิทยาศาสตร์ / สารเคมีและวัสดุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการ
Sub - Category :
 1. 08.เครื่องปั่นเหวี่ยง Eppendorf
Brand :
Eppendorf, Germany.
Product Type :
 1. เครื่องมือ, เครื่องจักรและอุปกรณ์

Product Detail :

เครื่องปั่นสูญญากาศ (Concentrator plus)

 1. เป็นเครื่องปั่นสูญญากาศ (Vacuum  Concentration) ใช้สำหรับการทำระเหยหรือเพิ่มความเข้มข้นของ DNA, RNA, Nucleotides หรือโปรตีน
 2. ระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ของการปั่นเป็นแบบ Maintenance-free drive System    
 3. Chamber ทำด้วย Stainless Steel ซึ่งสามารถทนสารเคมีต่าง ๆ ได้ (Chemical-Resistant)
 4. มีหน้าจอแสดงเวลา อุณหภูมิ และฟังก์ชันการทำงาน มองเห็นได้ชัดเจน
 5. มีความเร็วรอบในการปั่น 1,400 รอบต่อนาที
 6. หัวปั่น (Rotor)สามารถนำไปนึ่งฆ่าเชื้อได้ที่ 1210C เป็นเวลา  20  นาที
 7. สามารถเลือกปรับอุณหภูมิได้ไม่น้อยกว่า 4 ค่าได้แก่  อุณหภูมิห้อง, 30 OC, 45 OC และ 60OC
 8. มีระบบเบรคช่วยในการหยุดปั่น และสามารถเลือกเปิดหรือปิดในการใช้งานได้
 9. ฝาใส สามารถมองเห็นตัวอย่างระหว่างการทำแห้ง
 10. มีระบบล็อคฝา เพื่อป้องกันอันตราย โดยฝาจะเปิดได้เมื่อเครื่องหยุดทำงานเท่านั้น
 11. สามารถเลือกใช้งาน Centrifugation โดยไม่ต้องเปิดระบบสูญญากาศ
 12. สามารถตั้งเวลาการทำงานได้


Other Product In Group "08.เครื่องปั่นเหวี่ยง Eppendorf (8)"