E-Catalog > 06.เครื่องปั่นเหวี่ยง Eppendorf > เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน (Centrifuge) รุ่น 5424 / 5424R

PAGE VIEW : 1,147

Product Information :

Name :
เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน (Centrifuge) รุ่น 5424 / 5424R
Category :
 1. เครื่องมือวิทยาศาสตร์ / สารเคมีและวัสดุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการ
Sub - Category :
 1. 06.เครื่องปั่นเหวี่ยง Eppendorf
Brand :
Eppendorf, Germany.
Product Type :
 1. เครื่องมือ, เครื่องจักรและอุปกรณ์

Product Detail :

เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน (Centrifuge) รุ่น 5424 / 5424R

 1. เป็นเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนขนาดเล็กแบบควบคุมอุณหภูมิได้ สามารถใช้กับหัวปั่นแบบ Fixed-Angle Rotor  สำหรับหลอดทดลองขนาดเล็ก (Microcentrifuge tubes) ขนาด 1.5 หรือ 2.0 มิลลิลิตร x 24 หลอด
 2. ระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ของการปั่นเป็นแบบ Maintenance-free drive System    
 3. สามารถตั้งความเร็วรอบได้ไม่น้อยกว่า 15,000 รอบต่อนาที (rpm) และตั้งความเร็วแบบ RCF (g-force) ได้ไม่น้อยกว่า 21,130 x g ขึ่นอยู่กับหัวปั่น
 4. สามารถตั้งเวลาในการปั่นเหวี่ยงได้ตั้งแต่ 30 วินาที ถึง 9 : 59 ชั่วโมง และแบบต่อเนื่อง (Continuous)
 5. สามารถปรับตั้งอุณหภูมิได้ตั้งแต่ -10 องศาเซลเซียส ถึง 40 องศาเซลเซียส และสามารถตั้งระบบทำความเย็นอย่างรวดเร็วได้ (FastTemp) เฉพาะในรุ่น 5424R
 6. มีถาดน้ำทิ้ง (Condensation drain) ด้านล่างของเครื่อง  เพื่อป้องการการสะสมของน้ำอันเป็นสาเหตุให้เกิดการผุกร่อนภายในช่องปั่นเหวี่ยง
 7. หน้าจอแสดงความเร็วรอบ เวลา อุณหภูมิเห็นได้ชัดเจน 
 8. มีระบบล็อคฝา เพื่อป้องกันอันตราย โดยฝาจะเปิดได้เมื่อเครื่องหยุดทำงานเท่านั้น
 9. มีระบบ OptiBowl โดยเครื่องสามารถทำงานได้โดยไม่จำเป็นต้องปิด rotor lid และไม่มีเสียงรบกวน
 10. หัวปั่นและฝาหัวปั่นสามารถนำไปนึ่งฆ่าเชื้อได้ที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 20 นาที (Autoclavable)


Other Product In Group "06.เครื่องปั่นเหวี่ยง Eppendorf (8)"