E-Catalog > 03.เครื่องระเหยสารแบบสุญญากาศและเครื่องมือพื้นฐาน > เครื่องระเหยสารแบบหมุนภายใต้สุญญากาศ (Rotary Evaporator) N-1300V

PAGE VIEW : 1,719

Product Information :

Name :
เครื่องระเหยสารแบบหมุนภายใต้สุญญากาศ (Rotary Evaporator) N-1300V
Category :
  1. เครื่องมือวิทยาศาสตร์ / สารเคมีและวัสดุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการ
Sub - Category :
  1. 03.เครื่องระเหยสารแบบสุญญากาศและเครื่องมือพื้นฐาน
Brand :
EYELA, Japan
Product Type :
  1. เครื่องมือ, เครื่องจักรและอุปกรณ์

Product Detail :

เครื่องระเหยสารแบบหมุนภายใต้สุญญากาศ (Rotary Evaporator) N-1300V
ประโยชน์การใช้งาน;
-แยกสารละลาย/ทำละลายที่มีจุดเดือดต่างกันออกจากกัน
-กลั่นแยกสารระเหยที่ต้องการสกัดออกจากตัวอย่าง เช่น สมุนไพรต่างๆ
-กลั่นตัวทำละลายให้มีความบริสุทธิ์เพื่อนำกลับไปใช้ใหม่
-ทำแห้งตัวอย่างที่มีลักษณะเป็นผงหรือมีของแข็งปนอยู่
คุณสมบัติของเครื่อง;
- ส่วนของตัวชุดกลั่นสามารถแยกออกจากอ่างควบคุมอุณหภูมิได้ ปรับมุมการวางเครื่องให้เหมาะสมกับพื้นที่ใช้งาน
- สามารถเลือกติดตั้งชุดกลั่นให้เอียงด้านซ้ายหรือขวาได้ตามพื้นที่การใช้งาน
- สามารถตั้งค่าให้ขวดตัวอย่างหมุนไปหน้า/กลับหลังสลับกันได้ เหมาะในการทำแห้งตัวอย่างที่เป็นผงหรือของแข็ง
- มีระบบป้องกันสารควบแน่นจากการกลั่นไหลย้อนลงไปในขวดตัวอย่าง
- การควบคุมการยกขึ้นลงแบบกำหนดเองโดยผู้ใช้งาน สามารถเลือกตำแหน่งได้ตามความต้องการ
- คอนเดนเซอร์แนวตั้งแบบ V : ออกแบบให้ตัวคอนเดนเซอร์มีพื้นที่ในการควบแน่นเพิ่มขึ้น แยกชิ้นกับชุดข้อต่อ เพื่อให้สามารถใช้งานกับตัวอย่างในช่วงปริมาณกว้าง
ประสิทธิภาพการใช้งานของเครื่อง;
- ความเร็วรอบในช่วง 10 – 310 rpm แสดงค่าเป็นตัวเลข
- ความสามารถในการระเหยสูงสุดที่ 23 ml/min (การระเหยน้ำ)
- ระยะความสูงในการยกขึ้นของขาตั้ง 180 mm
- อุณหภูมิของอ่างน้ำที่ทำได้ ดังนี้
* Water Bath : RT + 5°C ~ 90°C
* Water/ Oil Bath : RT + 5°C ~ 180°COther Product In Group "03.เครื่องระเหยสารแบบสุญญากาศและเครื่องมือพื้นฐาน (17)"