E-Catalog > 11.เครื่องระเหยสารโดยการเป่าไนโตรเจน > เครื่องระเหยสารปริมาณน้อยโดยใช้ไนโตรเจน Small Batch

PAGE VIEW : 2,240

Product Information :

Name :
เครื่องระเหยสารปริมาณน้อยโดยใช้ไนโตรเจน Small Batch
Category :
  1. เครื่องมือวิทยาศาสตร์ / สารเคมีและวัสดุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการ
Sub - Category :
  1. 11.เครื่องระเหยสารโดยการเป่าไนโตรเจน
Brand :
Organomation, USA.
Product Type :
  1. เครื่องมือ, เครื่องจักรและอุปกรณ์

Product Detail :

MICROVAP: Nitrogen Evaporator for microcentrifuge tubes

เครื่องระเหยสารละลายด้วยก๊าซไนโตรเจน Microvap

  • สำหรับการเตรียมสารละลายให้เข้มข้นก่อนการนำไปวิเคราะห์ โดยการใช้ก๊าซไนโตรเจนเป่าไล่ไอระเหยของสารละลายออก
  • เหมาะสำหรับตัวอย่างที่มีปริมาตรน้อยๆ เช่น microcentrifuge tube
  • สามารถปรับอัตราการไหลของก๊าซไนโตรเจนได้ในแต่ละแถวของหลอด พร้อมมีตัววัดระดับอัตราการไหลของก๊าซไนโตรเจน
  • มีระบบป้องกันอุณหภูมสูงเกินพร้อมปุ่ม reset
  • ชุดให้ความร้อนเป็น Aluminium Heat Block แบบดิจิตอล แสดงค่าอุณหภูมิเป็นตัวเลข ทำอุณหภูมิได้ถึง 130 °C  มีค่าความถูกต้องของอุณหภูมิ ± 0.5 °C
  • มีให้เลือกใช้งานหลายขนาดดังนี้

-      สำหรับ  15 ตัวอย่าง ใช้งานกับหลอดขนาด dia. 10 – 22 mm.

-      สำหรับ  24 ตัวอย่าง ใช้งานกับหลอดขนาด dia. 10 – 17 mm.

 Other Product In Group "11.เครื่องระเหยสารโดยการเป่าไนโตรเจน (8)"