E-Catalog > 12.เครื่องระเหยสารโดยการเป่าไนโตรเจน > เครื่องระเหยสารปริมาณน้อยโดยใช้ไนโตรเจน 1 Microplate

PAGE VIEW : 1,459

Product Information :

Name :
เครื่องระเหยสารปริมาณน้อยโดยใช้ไนโตรเจน 1 Microplate
Category :
  1. เครื่องมือวิทยาศาสตร์ / สารเคมีและวัสดุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการ
Sub - Category :
  1. 12.เครื่องระเหยสารโดยการเป่าไนโตรเจน
Brand :
Organomation, USA.
Product Type :
  1. เครื่องมือ, เครื่องจักรและอุปกรณ์

Product Detail :

MICROVAP: Nitrogen Evaporator for microplate -1 plate

เครื่องระเหยสารละลายด้วยก๊าซไนโตรเจน Microvap-1 microplate

  • สำหรับการเตรียมสารละลายให้เข้มข้นก่อนการนำไปวิเคราะห์ โดยการใช้ก๊าซไนโตรเจนเป่าไล่ไอระเหยของสารละลายออก
  • สำหรับตัวอย่างที่มีปริมาตรน้อยๆ เช่น 96-well microwell plate ( 1 Microplate)
  • สามารถปรับอัตราการไหลของก๊าซไนโตรเจนให้เป่าลงพร้อมกันทุกตัวอย่าง พร้อมมีตัววัดระดับอัตราการไหลของก๊าซไนโตรเจน
  • มีระบบป้องกันอุณหภูมสูงเกินพร้อมปุ่ม reset
  • ชุดให้ความร้อนเป็น Aluminium Heat Block แบบดิจิตอล แสดงค่าอุณหภูมิเป็นตัวเลข ทำอุณหภูมิได้ถึง 130 °C  มีค่าความถูกต้องของอุณหภูมิ ± 0.5 °C


Other Product In Group "12.เครื่องระเหยสารโดยการเป่าไนโตรเจน (8)"