E-Catalog > 04.เครื่องทำน้ำเย็นหมุนเวียน, อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ > เครื่องทำน้ำเย็นหมุนเวียน (Low Temp.Circulator) CA-1330

PAGE VIEW : 3,253

Product Information :

Name :
เครื่องทำน้ำเย็นหมุนเวียน (Low Temp.Circulator) CA-1330
Category :
  1. เครื่องมือวิทยาศาสตร์ / สารเคมีและวัสดุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการ
Sub - Category :
  1. 04.เครื่องทำน้ำเย็นหมุนเวียน, อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ
Brand :
EYELA, Japan.
Model :
CA-1320
Product Type :
  1. เครื่องมือ, เครื่องจักรและอุปกรณ์
Short Description :
เครื่องทำน้ำเย็นหมุนเวียน (Low Temp. Circulator) CA-1330

Product Detail :

เครื่องทำน้ำเย็นหมุนเวียน (Low Temp. Circulator) รุ่น CA-1330

- สำหรับการใช้งานกับ Rotary Evaporator 1L ได้พร้อมกันถึง 2 ชุด

- ตัวเครื่องออกแบบมาให้มีความสูงเพียง 57 cm. ซึ่งต่ำกว่าระดับพื้นโต๊ะปฏิบัติการทั่วไป เพื่อให้สามารถวางเครื่องใต้โต๊ะได้

- ช่วงอุณหภูมิที่ทำได้ -20°C ถึง 20°C

- ขนาดความจุของอ่างน้ำ 16 ลิตร

- อัตราการไหลเวียนน้ำ 16 ลิตรต่อนาที

- มีฟังก์ชั่นในการตรวจสอบความพร้อมของเครื่องเอง พร้อมระบบป้องกันการทำงานเกินขนาดของตัวทำความเย็น

- มีล้อสำหรับการเคลื่อนย้ายเครื่องOther Product In Group "04.เครื่องทำน้ำเย็นหมุนเวียน, อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ (9)"