E-Catalog > 04.เครื่องทำน้ำเย็นหมุนเวียน, อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ > เครื่องทำน้ำเย็นหมุนเวียน (Low Temp. Circulator) CCA-1112A

PAGE VIEW : 4,571

Product Information :

Name :
เครื่องทำน้ำเย็นหมุนเวียน (Low Temp. Circulator) CCA-1112A
Category :
  1. เครื่องมือวิทยาศาสตร์ / สารเคมีและวัสดุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการ
Sub - Category :
  1. 04.เครื่องทำน้ำเย็นหมุนเวียน, อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ
Brand :
EYELA, Japan.
Model :
CCA-1112A
Product Type :
  1. เครื่องมือ, เครื่องจักรและอุปกรณ์
Short Description :
เครื่องทำน้ำเย็นหมุนเวียน (Low Temp. Circulator) CCA-1112A

Product Detail :

เครื่องทำน้ำเย็นหมุนเวียน (Low Temp. Circulator) รุ่น CCA-1112A

- สำหรับการใช้งานกับ Rotary Evaporator 1L หรือ Reactor ขนาดเล็ก

- ตัวเครื่องออกแบบมาให้มีมีขนาดเล็กสามารถวางบนพื้นโต๊ะปฏิบัติการหรือวางเครื่องใต้โต๊ะได้

- ช่วงอุณหภูมิที่ทำได้ -20°C ถึง 20°C

- ขนาดความจุของอ่างน้ำ 4 ลิตร

- อัตราการไหลเวียนน้ำ 9 ลิตรต่อนาที

- มีฟังก์ชั่นในการตรวจสอบความพร้อมของเครื่องเอง พร้อมระบบป้องกันการทำงานเกินขนาดของตัวทำความเย็นOther Product In Group "04.เครื่องทำน้ำเย็นหมุนเวียน, อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ (9)"