E-Catalog > 02.เครื่องตรวจสอบคุณภาพแป้ง,แป้งสาลี > เครื่องวัดความชื้นอัตโนมัติ (Moisture Tester MT-CA)

PAGE VIEW : 5,343

Product Information :

Name :
เครื่องวัดความชื้นอัตโนมัติ (Moisture Tester MT-CA)
Category :
  1. เครื่องมือวิทยาศาสตร์ / สารเคมีและวัสดุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการ
Sub - Category :
  1. 02.เครื่องตรวจสอบคุณภาพแป้ง,แป้งสาลี
Brand :
BRABENDER, Germany
Product Type :
  1. เครื่องมือ, เครื่องจักรและอุปกรณ์
Short Description :
เครื่องวัดความชื้นอัตโนมัติ (Moisture Tester MT-C)

Product Detail :

เครื่องวัดความชื้นแบบอัตโนมัติ (Moisture Tester MT-CA)

เป็นเครื่องวัดความชื้นด้วยวิธี Oven Method แบบอัตโนมัติ ซึ่งวัดค่าตามมาตราฐาน ICC-Standard no. 110/1 1และ ISO 712 และยังเป็นเครื่องที่ใช้วัดความชื้นของใบยาสูบตาม Regulation no. 2182/2005

- สามารถวัดตัวอย่างอัตโนมัติ 10 ตัวอย่างได้ในครั้งเดียว

- ติดตั้งระบบชั่งอยู่ภายในเครื่องสามารถชั่งน้ำหนักหลังการอบแห้งได้อัตโนมัติ

- ใช้ได้กับตัวอย่างหลากหลายชนิดพร้อมมีวิธีการวัดมาพร้อมกับโปรแกรมสำเร็จรูป

- สามารถวัดปริมาณความชื้นได้ในช่วง 0.1 – 99.9%

- ควบคุมการทำงานผ่านหน้าจอควบคุมแบบสัมผัส (Touch Screen)Other Product In Group "02.เครื่องตรวจสอบคุณภาพแป้ง,แป้งสาลี (18)"