E-Catalog > 02.เครื่องตรวจสอบคุณภาพแป้ง,แป้งสาลี > เครื่องวัดความคงทนต่อแรงดึงของแป้งโด (Extensograph E)

PAGE VIEW : 5,709

Product Information :

Name :
เครื่องวัดความคงทนต่อแรงดึงของแป้งโด (Extensograph E)
Category :
  1. เครื่องมือวิทยาศาสตร์ / สารเคมีและวัสดุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการ
Sub - Category :
  1. 02.เครื่องตรวจสอบคุณภาพแป้ง,แป้งสาลี
Brand :
BRABENDER, Germany
Product Type :
  1. เครื่องมือ, เครื่องจักรและอุปกรณ์
Short Description :
เครื่องวัดความคงทนต่อแรงดึงของแป้งโด (Extensograph E)

Product Detail :

เครื่องวัดค่าความคงทนต่อการดึงของแป้ง (Extensograph - E)

เป็นเครื่องวัดค่าความคงทนต่อการยืดและความยืดตัวของโด โดยใช้แป้งโดที่เตรียมจากเครื่องบราเบนเดอร์ฟาริโนการฟ ตามมาตราฐาน AACC Method no. 54-10, ICC Standard no. 114/1, ISO 5530-2

- สามารถทำงานได้ทั้งกระบวนการตรวจสอบในเครื่องเดียวกัน โดยตัวเครื่องประกอบด้วยเครื่องปั้นและม้วนก้อนโด, ช่องหมักแป้งโด, ถาดใส่แป้งโด และชุดดึงแป้งโด

- ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของแป้งสาลีที่มีกลูเตนและคุณสมบัติต่างๆ เพื่อการนำไปใช้ในการทำผลิตภัณฑ์ได้ถูกต้อง

- ควบคุมการทำงานผ่านโปรแกรมสำเร็จรูปที่ง่ายต่อการอ้างอิงวิธีมาตราฐาน

- คำนวณผลการวัดอัตโนมัติ สามารถจัดเก็บในรูปไฟล์และสั่งพิมพ์เป็นรายงานการวิเคราะห์ได้


Addition Chamber ต่อเข้าด้านข้างเครื่อง


Addition Chamber ติดตั้งซ้อนกันOther Product In Group "02.เครื่องตรวจสอบคุณภาพแป้ง,แป้งสาลี (18)"