E-Catalog > 02.เครื่องตรวจสอบคุณภาพแป้ง,แป้งสาลี > เครื่องวัดการดูดซึมน้ำของแป้งโด (Farinograph TS)

PAGE VIEW : 5,742

Product Information :

Name :
เครื่องวัดการดูดซึมน้ำของแป้งโด (Farinograph TS)
Category :
  1. เครื่องมือวิทยาศาสตร์ / สารเคมีและวัสดุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการ
Sub - Category :
  1. 02.เครื่องตรวจสอบคุณภาพแป้ง,แป้งสาลี
Brand :
BRABENDER, Germany
Product Type :
  1. เครื่องมือ, เครื่องจักรและอุปกรณ์
Short Description :
เครื่องวัดการดูดซึมน้ำของแป้งโด (Farinograph TS)

Product Detail :

เครื่องวัดอัตราการดูดซึมน้ำของแป้ง (Farinograph - TS)

เป็นเครื่องวัดค่าการดูดซึมน้ำของแป้ง สำหรับการตรวจสอบคุณภาพของโด (Dough) ซึ่งได้จากการผสมแป้งข้าวสาลีกับน้ำ ตามมาตราฐาน ICC 115/1 , AACC 54-21, ISO 5530-1

- ควบคุมอุณหภูมิของน้ำที่เติมและแสดงอุณหภูมิของน้ำที่เติมกับอุณหภูมิของแป้งโดในช่องผสมได้

- มีชุดหัวผสมแป้งให้เลือกใช้กับตัวอย่างขนาด 300, 50 และ 10 กรัม

- ควบคุมการทำงานผ่านโปรแกรมสำเร็จรูปที่ง่ายต่อการอ้างอิงวิธีมาตราฐาน

- คำนวณผลการวัดอัตโนมัติ สามารถจัดเก็บในรูปไฟล์และสั่งพิมพ์เป็นรายงานการวิเคราะห์ได้


เครื่องเติมน้ำเพื่อการไตเตรทอัตโนมัติ (Aqua-Inject)

- เป็นเครื่องเติมน้ำเพื่อการไตเตรทอัตโนมัติสำหรับใช้งานร่วมกับเครื่อง Farinograph TS/E(USB) ซึ่งใช้ทดแทนการเติมน้ำและไตเตรทจากบิวเรตแก้วด้วยตัวผู้ใช้งานแบบเดิม

- ช่วยให้ค่าการวิเคราะห์มีความแม่นยำขึ้นและประหยัดเวลาในการทำงานกับเครื่องของผู้ใช้งาน

- ช่วยควบคุมอัตราเร็วในการเติมน้ำลงสู่ตัวอย่างให้แม่นยำ และสามารถเติมน้ำได้ต่อเนื่องถึง 2 ลิตร

- ช่วยควบคุมอุณภูมิของน้ำให้คงที่ตลอดช่วงการวัดค่า ต่อเข้ากับระบบซอฟแวร์ของเครื่องมือหลักเพื่อการใช้งานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดOther Product In Group "02.เครื่องตรวจสอบคุณภาพแป้ง,แป้งสาลี (18)"