E-Catalog > 02.เครื่องตรวจสอบคุณภาพแป้ง,แป้งสาลี > เครื่องวัดการดูดซึมน้ำของแป้งโด (Farinograph TS)

PAGE VIEW : 5,281

Product Information :

Name :
เครื่องวัดการดูดซึมน้ำของแป้งโด (Farinograph TS)
Category :
  1. เครื่องมือวิทยาศาสตร์ / สารเคมีและวัสดุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการ
Sub - Category :
  1. 02.เครื่องตรวจสอบคุณภาพแป้ง,แป้งสาลี
Brand :
BRABENDER, Germany
Product Type :
  1. เครื่องมือ, เครื่องจักรและอุปกรณ์
Short Description :
เครื่องวัดการดูดซึมน้ำของแป้งโด (Farinograph TS)

Product Detail :

เครื่องวัดอัตราการดูดซึมน้ำของแป้ง (Farinograph - TS)

เป็นเครื่องวัดค่าการดูดซึมน้ำของแป้ง สำหรับการตรวจสอบคุณภาพของโด (Dough) ซึ่งได้จากการผสมแป้งข้าวสาลีกับน้ำ ตามมาตราฐาน ICC 115/1 , AACC 54-21, ISO 5530-1

- ควบคุมอุณหภูมิของน้ำที่เติมและแสดงอุณหภูมิของน้ำที่เติมกับอุณหภูมิของแป้งโดในช่องผสมได้

- มีชุดหัวผสมแป้งให้เลือกใช้กับตัวอย่างขนาด 300, 50 และ 10 กรัม

- ควบคุมการทำงานผ่านโปรแกรมสำเร็จรูปที่ง่ายต่อการอ้างอิงวิธีมาตราฐาน

- คำนวณผลการวัดอัตโนมัติ สามารถจัดเก็บในรูปไฟล์และสั่งพิมพ์เป็นรายงานการวิเคราะห์ได้Other Product In Group "02.เครื่องตรวจสอบคุณภาพแป้ง,แป้งสาลี (13)"