E-Catalog > 02.เครื่องตรวจสอบคุณภาพแป้ง,แป้งสาลี > เครื่องวัดความหนืดของแป้งแบบรวดเร็ว (MVAG)

PAGE VIEW : 6,304

Product Information :

Name :
เครื่องวัดความหนืดของแป้งแบบรวดเร็ว (MVAG)
Category :
  1. เครื่องมือวิทยาศาสตร์ / สารเคมีและวัสดุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการ
Sub - Category :
  1. 02.เครื่องตรวจสอบคุณภาพแป้ง,แป้งสาลี
Brand :
BRABENDER, Germany
Product Type :
  1. เครื่องมือ, เครื่องจักรและอุปกรณ์
Short Description :
เครื่องวัดความหนืดของแป้งแบบรวดเร็ว (MVAG)

Product Detail :

เครื่องวัดความหนืดของแป้งแบบรวดเร็ว(Micro Visco-AmyloGraph )

MVAG  เป็นเครื่องวัดความหนืดของแป้งที่รวมคุณสมบัติของ Viscograph E และ Amylograph E เข้าด้วยกัน ใช้งานได้ทั้งในอุตสาหกรรมอาหาร, กระดาษและเคมี วัดค่าในหน่วยของ Brabender Unit (BU) ได้และให้ผลการวัดในเวลารวดเร็ว

- วัดค่าความหนืดของแป้งได้ทั้ง Native และ Modified Starch

- เหมาะสำหรับการใช้งานในห้อง R&D สำหรับคิดค้นและปรับสูตรผลิตภัณฑ์ใหม่

- ควบคุมการทำงานด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปที่สามารถคำนวณค่าการวิเคราะห์  จัดเก็บข้อมูลในรูปไฟล์

- สามารถดึงข้อมูลของตัวอย่างมาเปรียบเทียบกันได้ถึง 10 ตัวอย่าง

- ปรับค่าของสเกลในการแสดงกราฟของการวัดอัตโนมัติ

- สามารถเลือกช่วงการวัดได้โดยไม่ต้องทำการเปลี่ยนหัววัดใหม่Related Product :

เครื่องทำน้ำเย็นหมุนเวียน (Low Temp. Circulator) CCA-1112A
Brand : EYELA, Japan.
Model : CCA-1112A
Last Update : 16/10/2562 13:40 Preview : 4,760
เครื่องทำน้ำเย็นหมุนเวียน (Low Temp. Circulator) CCA-1112A

Other Product In Group "02.เครื่องตรวจสอบคุณภาพแป้ง,แป้งสาลี (18)"