E-Catalog > 02.เครื่องตรวจสอบคุณภาพแป้ง,แป้งสาลี > เครื่องวัดความหนืดของแป้ง (Viscograph E)

PAGE VIEW : 8,388

Product Information :

Name :
เครื่องวัดความหนืดของแป้ง (Viscograph E)
Category :
  1. เครื่องมือวิทยาศาสตร์ / สารเคมีและวัสดุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการ
Sub - Category :
  1. 02.เครื่องตรวจสอบคุณภาพแป้ง,แป้งสาลี
Brand :
BRABENDER, Germany
Product Type :
  1. เครื่องมือ, เครื่องจักรและอุปกรณ์
Short Description :
เครื่องวัดความหนืดของแป้ง (Viscograph E)

Product Detail :

เครื่องวัดความหนืดของแป้ง (Brabender Viscograph E)

Viscograph E เป็นเครื่องวัดความหนืดของแป้ง ที่ใช้เป็นมาตราฐานในโรงงานอุตสาหกรรมแป้ง วัดค่าในหน่วยของ Brabender Unit (BU) ใช้ได้กับแป้งมันสำปะหลัง แป้งข้าวจ้าว แป้งข้าวสาลี  แป้งข้าวโพดและแป้งดัดแปร (Modified Starch)

- วัดค่าความหนืดของแป้งตาม ICC Standard no. 169 และ AACC Method 61-01

- ควบคุมการทำงานด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปที่สามารถคำนวณค่าการวิเคราะห์  จัดเก็บข้อมูลในรูปไฟล์

- สามารถดึงข้อมูลของตัวอย่างมาเปรียบเทียบกันได้ถึง 10 ตัวอย่าง

- ปรับค่าของสเกลในการแสดงกราฟของการวัดอัตโนมัติ

- สามารถเลือกช่วงการวัดได้โดยไม่ต้องทำการเปลี่ยนหัววัดใหม่Related Product :

เครื่องทำน้ำเย็นหมุนเวียน (Low Temp. Circulator) CCA-1112A
Brand : EYELA, Japan.
Model : CCA-1112A
Last Update : 16/10/2562 13:40 Preview : 4,760
เครื่องทำน้ำเย็นหมุนเวียน (Low Temp. Circulator) CCA-1112A
เครื่องวิเคราะห์ความชื้น
Brand : Ohaus, USA.
Last Update : 23/08/2560 15:21 Preview : 1,735

Other Product In Group "02.เครื่องตรวจสอบคุณภาพแป้ง,แป้งสาลี (18)"