PAGE VIEW : 4,855

Product Information :

Name :
เครื่องชั่งละเอียด (Adventure)
Category :
  1. เครื่องมือวิทยาศาสตร์ / สารเคมีและวัสดุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการ
Sub - Category :
  1. 04.เครื่องชั่งไฟฟ้า,เครื่องวัดความชื้น,เครื่องเขย่าสาร
Brand :
OHAUS
Product Type :
  1. เครื่องมือ, เครื่องจักรและอุปกรณ์
Short Description :
เครื่องชั่งละเอียดในห้องปฏิบัติการ รุ่น Adventure

Product Detail :

เครื่องชั่งสามารถต่อเข้ากับเครื่องพิมพ์ได้ โดยเครื่องพิมพ์จะมีฟังก์ชั่นในการทำการเฉลี่ยค่าชั่งได้ด้วย


มีพิกัดให้เลือกใช้งานได้ตั้งแต่ 4 และ 3 ตำแหน่ง (มีตู้ครอบป้องกันลม) หรือ 2 และ 1 ตำแหน่ง 

สามารถเลือกพิกัดได้หลายช่วงน้ำหนักการชั่งOther Product In Group "04.เครื่องชั่งไฟฟ้า,เครื่องวัดความชื้น,เครื่องเขย่าสาร (25)"